Jean-Jacques Rousseau’nun kaleminden insana ve felsefeye dair

Çağının çok ilerisindeki fikirleriyle, devrim niteliğindeki düşünceleriyle yüzyıllar öncesinden yankılanan sesine bugünlerde de kulak vermemiz gereken çok önemli bir aydın olan Jean-Jacques Rousseau’yu daha yakından tanımak isteyen herkes için eşsiz bir başlangıç kitabı… Jean-Jacques Rousseau gerçek bir Aydınlanmacı hümanisttir. Ömrünü insanın özgürlüğüne ve eşitliğine adamış sıra dışı bir kişiliktir. İnsan haklarından bahseden ilk Aydınlanmacı düşünürdür. Onun düşünceleri günümüzün sorunlarına, özgürlük, eşitlik, insan hakları, ekoloji ve çocuk merkezli eğitim konularına yüzlerce yıl ötesinden ışık tutar. Jean-Jacques Rousseau nun kaleminden insana ve felsefeye dair #1 Fransız Devrimi’nin ilkeleri onun düşüncelerinden esinlendi. Düzeni, eşitsizliği ve adaletsizliği cesur bir şekilde eleştirdi. Bununla da yetinmedi, yeni ve insancıl bir toplumsal düzenin inşası üzerine yazdı. Geleneklere karşı çıktı. Monarşiyi ve Kilise’yi karşısına aldı. Rasyonel aklın gözden kaçırdığı, hatta bilerek hesaba katmadığı duyguları önümüze serdi. Vicdan ve merhameti… İletişim için:
[email protected]