Resmi Gazete’de bugün neler var? (07 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

TBMM KARARLARI

– Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar

– İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar

– Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar

– İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar

– Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar

– Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının yürürlük tarihinin 15 Haziran 2023 olarak tespit edilmesi hakkında karar

– 193 sayılı gelir vergisi kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkında karar

– 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar

– 6802 sayılı gider vergileri kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar

– Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar

– 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunun 6. maddesinin dördüncü fıkrasındaki oranların yeniden belirlenmesine ilişkin karar

– Bursa ilinde yapılacak olan hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 30/4/2018 tarihli ve 2018/11715 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına dair karar

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar

Bazı il ve ilçelerde yer alan bazı alanların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

– İstanbul Finans Merkezi yönetmeliği

– Maltepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– Milli emlak genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ait bireysel başvuru kararları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx